دانشجویان گرامی نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی به آدرس وبسایت  http...

ثبت نام ترم تابستانه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان گرامی نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی به آدرس وبسایت  http://shahed.tums.ac.ir  مراجعه کرده .جهت اطلاعات بیشتر پیوست ز...
1399/03/24 | خانم بگدلی | ثبت نام ترم تابستانه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان | اطلاعیه،عمومی،اخبارصفحه اصلی،ستاد شاهد وایثارگر | 31 | 0 نظر | print | |

دانشجویان گرامی نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی به آدرس وبسایت http://shahed.tums.ac.ir مراجعه کرده .جهت اطلاعات بیشتر پیوست زیر را دانلود کنید.

     راهنمای ثبت نام ترم تابستانی شاهد و ایثارگر

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات


جستجو