به همت ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده جمعی از پرسنل دانشکده علوم پزشکی به دیار پرس...

تقدیر از پرسنل فرزند شهید

به همت ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده جمعی از پرسنل دانشکده علوم پزشکی به دیار پرسنل فرزند شهید دانشکده رفتند و به پاس فداکاریها و جان فشانی ه...
1397/08/04 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 509 | 0 نظر | print | |

به همت ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده جمعی از پرسنل دانشکده علوم پزشکی به دیار پرسنل فرزند شهید دانشکده رفتند و به پاس فداکاریها و جان فشانی های این خانوادهای معظم از آنان تقدیر به عمل آوردند.

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو