امور شاهد و ایثارگر

ستاد شاهد وایثار گران دانشکده علوم پزشکی بهبهان ورود شما را به این صفحه خوش آمد میگوید:

ستاد شاهد و ایثار گران مستقر در ساختمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی می باشد . این ستاد با اتکال به نیروی لایزال الهی و با رهنمودهای حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری مبنی بر تکریم یادگاران و مجاهدان راه حق و پاسداشت خدمات ارزنده آنان این ظرفیت را دارد که با بهره مندی از پتانسیل های موجود در راستای ارائه خدمات شایسته به پرسنل و دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های مختلف : علمی آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی ، خدمات مشاوره ای و ... همچنین رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات آنان با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان زمینه های پیشرفت این عزیزان را فراهم کند.

اعضای ستاد شاهد وایثار گران:

 1. ریاست محترم دانشکده (رئیس ستاد)
 2. معاون محترم آموزش
 3. دبیر ستاد شاهدو ایثارگران
 4. رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
 5. معاون دانشجویی و فرهنگی
 6. یک نفر از استاید مشاور شاهد وایثار گر با معرفی دبیر ستاد
 7. دونفر از دانشجویان شاهد وایثار گر بعنوان نماینده

 

تعاریف:

دانشجوی شاهد و ایثار گر:

دانشجوی شاهد و ایثار گر به کلیه دانشجویان دانشگاه ها وآموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش پرورش بهداشت درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری که در یکی موارد زیر صدق کند اطلاق میشود.

 1. فرزند شهید
 2. همسرشهید
 3. آزاده
 4. جانباز 25% به بالا
 5. فرزند و همسر جانباز 25% به بالا
 6. فرزند و همسر آزاده
 7.  

شرح وظایف دبیر ستاد شاهد و ایثارگر:

 1. ارائه خدمات مناسب و شایسته به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 2. زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های مختلف در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان
 3. بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارکران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 4. پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب ستاد شاهد
 5. اجرای کلیه بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی ارسالی اداره کل
 6. آموزش خدمات قابل ارائه در ستادهای شاهد و ایثارگر ، بنیاد شهید و اداره کل دانشجویان
 7. برگزاری اردوها و همایشهای مختلف و تشویق دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر
 8. شرکت در جلسات دبیران ستاد شاهد در اداره کل امور دانشجویان و منطقه ی آمایش